Menu
login_avatar

Aanmelden

Lidmaatschappen, vergunningen en overige regelgevingen

Wolkers & Co
fiduciair vermogensbeheer

Lidmaatschappen en vergunningen

Wet financieel toezicht vergunning (Wft)

Algemene Voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Klachtenregeling

Ons kantoor heeft een klachtenregeling. Voor vragen kunt u zich wenden tot Rick Wolkers. (Tel. 070 33 80 560)