Menu
login_avatar

Aanmelden

Lidmaatschappen, vergunningen en overige regelgevingen

Wolkers & Co
fiduciair vermogensbeheer

Lidmaatschappen en vergunningen

Wet financieel toezicht vergunning (Wft)
Federatie Financieel Planners (FFP)

Algemene Voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Klachtenregeling

Ons kantoor heeft een klachtenregeling. Voor vragen kunt u zich wenden tot Rick Wolkers.
(Tel. 070 33 80 560)