Menu
login_avatar

Aanmelden

Welkom bij

Masman Bosman

accountants & belastingadviseurs

Contact

Over ons

Wij geven adviezen op financieel en fiscaal gebied, zowel zakelijk als privé. Uiteraard verzorgen wij ook uw belastingaangiften. Tevens zorgen wij voor administratieve ondersteuning en secretariële diensten in sommige gevallen uitmondend in een volledig family office-concept.
Daarnaast hebben wij een team voor het uitvoeren van controles, assurance en aan assurance verwante opdrachten.

Onze cliënten

Onze cliënten zijn MKB ondernemingen, vrije beroepers, directeur-grootaandeelhouders, vermogende particulieren en maatschappelijke instellingen.

Wij werken voor

MKB ondernemingen en hun
directeur-grootaandeelhouders

Wij zijn adviseur van ondernemers. Daarbij gaat het om zijn onderneming, de structurering daarvan en het meedenken met strategische beslissingen, maar ook begeleiding bij verkoop of bedrijfsopvolging. Wij realiseren ons dat bij ondernemers zakelijk en privé vaak nauw met elkaar verbonden zijn. Daarom begeleiden we ondernemers ook financieel en fiscaal ten aanzien van hun privésituatie, zoals vermogensopbouw, pensioen, allocatie van vermogen (BV of privé), financiering van eigen woningen, arbeidsongeschiktheid, huwelijkse voorwaarden en testament.

Stichtingen en verenigingen

Ons kantoor bedient ruim 50 maatschappelijke instellingen variërend van filantropische tot fondsenwervende instellingen. Wij zijn bekend met het toepassen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder met RJ 640 voor Organisaties zonder Winststreven en RJ 650 voor Fondsenwervende instellingen. Door een intensieve samenwerking tussen onze accountants en onze fiscalisten brengen wij, onafhankelijk, pro-actief actuele zaken onder de aandacht van onze cliënten.

Controles (assurance werkzaamheden)

Wij fungeren als accountant van grote en middelgrote ondernemingen (MKB), filantropische en fondsenwervende instellingen. Wij zijn als kantoor aangesloten bij het SRA. Het SRA staat voor Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten, een landelijk samenwerkingsverband van circa 370 accountantskantoren. Dit lidmaatschap is belangrijk voor onze kwaliteitsbewaking en het opleidingsaanbod voor onze medewerkers.

Controles (assurance werkzaamheden)

Wij fungeren als accountant van grote en middelgrote ondernemingen (MKB), filantropische en fondsenwervende instellingen. Wij zijn als kantoor aangesloten bij het SRA. Het SRA staat voor Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten, een landelijk samenwerkingsverband van circa 370 accountantskantoren. Dit lidmaatschap is belangrijk voor onze kwaliteitsbewaking en het opleidingsaanbod voor onze medewerkers.

Secretariële diensten
(multi-family office)

Ons multi-family office levert maatwerk en komt in overleg met de cliënt (vermogende particulieren en maatschappelijke instellingen) tot het vaststellen van het gewenste taken- en dienstenpakket. Wij zijn er geheel op gericht u te ontzorgen en bieden u hiertoe o.a. de volgende diensten: het verzorgen van uw betalingsverkeer, monitoren van uw geldstromen, onderhouden van contacten met banken, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en andere instanties en het voeren van uw privé administraties.

Secretariële diensten
(multi-family office)

Ons multi-family office levert maatwerk en komt in overleg met de cliënt (vermogende particulieren en maatschappelijke instellingen) tot het vaststellen van het gewenste taken- en dienstenpakket. Wij zijn er geheel op gericht u te ontzorgen en bieden u hiertoe o.a. de volgende diensten: het verzorgen van uw betalingsverkeer, monitoren van uw geldstromen, onderhouden van contacten met banken, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en andere instanties en het voeren van uw privé administraties.

Lidmaatschappen, vergunningen en overige regelgevingen

×

Masman Bosman

accountants & belastingadviseurs

Adres

Eisenhowerlaan 124
2517 KM Den Haag

T 070 33 80 500


E info@masmanbosman.nl