Menu
login_avatar

Aanmelden

Lidmaatschappen, vergunningen en overige regelgevingen

Masman Bosman
accountants & belastingadviseurs

Lidmaatschappen en vergunningen

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Algemene Voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Klachten- en klokkeluiders-regeling

Ons kantoor heeft een klachten- en klokkenluidersregeling. Voor vragen kunt u zich wenden tot Petra Gielesen (Tel. 070 33 80 500).

Overigen

Ons kantoor omarmt de maatregelen zoals vermeld in het rapport "In Het Publiek Belang" en wij hebben adequaat actie genomen. Er wordt op toegezien dat binnen onze organisatie het publiek belang wordt gewaarborgd. Binnen ons kantoor zijn focus op kwaliteit en een professioneel kritische houding kernwaarden.