Menu
login_avatar

Aanmelden

Lidmaatschappen, vergunningen en overige regelgevingen

Wolkers & Co
fiduciair vermogensbeheer

Lidmaatschappen en vergunningen

Wet financieel toezicht vergunning (Wft)
Federatie Financieel Planners (FFP)

Algemene Voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Klachtenregeling

Ons kantoor heeft een klachtenregeling. Voor vragen kunt u zich wenden tot Rick Wolkers.
(Tel. 070 33 80 560)

Duurzaamheid

Wij nemen bij het uitvoeren van het beleggingsbeleid de ongunstige effecten op de door de EU-criteria vastgestelde duurzaamheidsfactoren niet in acht. Wolkers & Co heeft hiervoor gekozen omdat het niet eenvoudig is om met een redelijke mate van zekerheid de effecten van het beleggingsbeleid op duurzaamheidsfactoren vast te stellen en Wolkers & Co derhalve geen specifieke prioriteit kan geven aan duurzaamheidsfactoren boven andere factoren welke van belang zijn bij het beheren van het vermogen van onze beleggers.